skip to Main Content

TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİL- CUMHURBAŞKANINA HAKARET- BERAAT

TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİL- CUMHURBAŞKANINA HAKARET- BERAAT

”Ceza Genel Kurulu 03.07.2007 tarih ve 2007/167, 22.01.2008 tarih ve 2008/3 karar sayılı kararlarında, hukuka aykırı olarak elde edilmiş bulunan iletişim tespit tutanaklarının hükme esas alınamayacağını belirtmek suretiyle iletişimin dinlenilmesi hususunda önemsiz/şekli hukuka aykırılık anlayışının geçerli bulunmadığını kabul etmiştir. Gerçekten de haberleşme hürriyeti anayasal bir haktır ve ihlali önemsiz kabul edilemez. CMK’nın 135. maddesinde iletişimin dinlenilmesinin katalog suçlar için mümkün kılınması, katalog harici suçlar için tespit edilmiş delilleri CMK’nın 138. maddesinin dahi dışında tutması hukuka aykırı bir kararla elde edilmiş iletişim tespit tutanaklarının hükme esas alınmayacağının kanun tarafından da açıkça öngörüldüğünü göstermektedir. Buna göre yargılamanın bir bütün olarak adil yapılmış sayılması dahi hukuka aykırı dinleme tutanaklarının delil olarak kullanılabileceği anlamına gelemez.

Tüm bu gerekçelerle sanık hakkında DEAŞ silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yapılan soruşturmada sanığın telefonunun dinlenmesi sırasında, cumhurbaşkanına hakaret eylemini gerçekleştirmiş ise de, TCK’nın 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, CMK’nın 138. Maddesinde düzenlenen katalog suçlardan olmadığından, dinleme sonucu elde deliller hukuka aykırı kabul edilerek, sanığın üzerine atılı eylemi işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanık hakkında beraat kararı verilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.”

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlere binaen;

Her ne kadar sanık hakkında olay tarihinde üzerine atılı T.C.K.’nın 299/1 maddesince düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, toplanan delillerle sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi