Özel ve Genel Boşanma Sebeplerine Dayalı Boşanma Davası

  • Eylül 2, 2019

Davalı-karşı davacı kadın dava dilekçesinde zina, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış ve evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece davalı-karşı davacı kadının davası tarafların evlilik birliğinin…

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

  • Eylül 2, 2019

Davacı erkek münhasıran Türk Medeni Kanununun yer alan “terk” hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmıştır. Erkeğin, 166/1-2. maddesinde düzenlenen “evlilik birliğinin sarsılması” hukuki sebebine dayalı bir davası bulunmadığı gibi…

İş Kazasında sorumsuzluk anlaşması

  • Eylül 2, 2019

C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas:  2011/11607 Karar: 2013/13004 Karar Tarihi: 21.06.2013 ALACAK DAVASI – TARAFLAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ…

Ödeme Emrine İtiraz Yargıtay Kararları

  • Eylül 2, 2019

En son güncellendiği tarih: 9 Eyl 2018 Ödeme Emrine İtiraz Yargıtay Kararları (İİK md. 62) Borçlunun itiraz dilekçesi altındaki imzayı kabul etmesi halinde bizzat icra dairesine gelmesi zorunluluk değildir. Kaldı ki…

Düğünde Takılan Altınlar Boşanma Sonunda Kime aittir?

  • Eylül 2, 2019

“…Düğünde takılan ziynet eşyaları ve takılar kadına ait olup, onun kişisel eşyası niteliğindedir. …”  (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2016/4634 E.,2017/9893 K.) “…Kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa…