RÜCUAN TAZMİNAT-ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN AYRIMI

  • Eylül 2, 2019

T.C.YARGITAY10. HUKUK DAİRESİE. 2011/12805K. 2012/21908T. 14.11.2012• RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirler İle Yapılan Harcama ve Ödemeler/Davalılar Arasında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin…

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

  • Eylül 2, 2019

Davalı-davacı kadın, kocanın başka kadınla yaşadığı iddiası ile zina sebebine dayalı boşanma davası açmış, ( TMK.md.161 ) mahkemece, davanın 6 aylık hak düşürücü sürede açılmadığı gerekçe gösterilerek istek reddedilmiştir. Mahkemece,…

Eşlerin Eşit Kusurlu Olması Halinde Boşanma Kararı

  • Eylül 2, 2019

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacı (kadın)’ın eşine hakaret ve beddua ettiği, davacı-davalı (koca)’nın da eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kaldığı, eşini tayin olduğu yere götürmeyerek ailesiyle oturttuğu ve eşinin…

Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Davası (MK m.165)

  • Eylül 2, 2019

Dava, şiddetli geçimsizlik sebebine ( TMK.m. 166/1 ) dayalı olarak açılmıştır. Toplanan delillerden, davalı erkeğin akıl hastası olduğu ve kendisine vasi atandığı anlaşılmaktadır. Akıl hastalığına dayalı ( TMK.m. 165 )…

Özel Boşanma Sebebine Dayanan Boşanma Davası

  • Eylül 2, 2019

Dava, özel sebebe (TMK. m. 162) dayanmaktadır. Kanunda yer alan özel boşanma sebeplerinden biriyle açılmış bir boşanma davasında, bu özel sebebin yanında davacının da boşanmayı gerektirecek ağırlıkta bir kusuru ispatlanmış…