skip to Main Content

Cezanın Ertelenmesi ve HAGB Arasındaki Farklar

  • Eylül 2, 2019

HAGB, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetim süreci sonunda açıklanmamasını ifade eder. Cezanın ertelenmesi ise mahkemece mahkumiyet hükmü verilmesi ile infazının denetim süreci ile yapılması ve sürenin tamamlanması ile…

Ortak Velayet Mümkün Müdür

  • Eylül 2, 2019

Boşanma davasında velayet konusu gerek anlaşmalı boşanma davasında uzlaşan çiftlerin gerekse çekişmeli boşanma davası açma kararı alan eşin öncelik verdiği konu olmaktadır. Tarafların müşterek çocuklarının boşanma sürecinde hangi ebeveynde kalacağı…

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Aldatma

  • Eylül 2, 2019

Eşlerin, evlilik birliği başladığı günden itibaren evlilik süresince birbirlerine karşı bazı sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Her eş evlilik birliği süresince eşine sadık kalmak eşine sadakatli davranmak zorundadır. Sadakat, evlilik birliğinin…

Son Düzenleme İle Yurtdışında Boşananlar Ne Yapmalı

  • Eylül 2, 2019

Her ülke bağımsızlık ve egemenlik erklerine dayanarak yargılama faaliyetlerini de kendileri yürütür. Bu sebepten ötürü her ülkenin yargı organının verdiği kararlar da o ülkenin egemenlik sahası içerisinde hüküm doğurur. Yabancı…

Boşanma davasının devamı süresince geçici önlemler

  • Eylül 2, 2019

m169 : ” Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen…

Şimdi Ara
Yol Tarifi